Lopende projecten

Renovatie/groot onderhoud en plaatsen Gedekt 8’pedaal 2017

Het orgel in de gereformeerde kerk te Opeinde is nieuw gebouwd in 1989 door Sicco Steendam.
Het orgel is een ‘kopie’ van het Witte-orgel uit de Oude Kerk in Rotterdam Delfshaven, met enkele wijzigingen. Uit het oude orgel, gebouwd door Pieter van Dam in 1913, werden verschillende registers overgenomen. Verder is oud pijpwerk gebruikt uit de negentiende eeuw, gemaakt door Maarschalkerweerd en mogelijk door Proper. Bij de oplevering in 1989 bleven de tongwerken en de pedaalregisters Octaaf 4′ en de Octaafbas 8′- gereserveerd. In 1993 zijn de Trompet op het hoofdwerk en de Octaafbas op het pedaal geplaatst. In 2009 plaatste Steendam de Dulciaan op het bovenwerk en de Bazuin op het pedaal.

2017 Uitvoeren groot onderhoud en plaatsen Gedekt 8′ pedaal.

Het orgel, dat in 2010 bij ons in onderhoud is gekomen vertoonde in 2010 al ernstige lekkage door aangetaste conducten.
In de loop van 2016 werd de lekkage zo erg dat verschillende tonen het al helemaal niet meer deden.
Het werd dan ook de hoogste tijd om het orgel goed aan te pakken.
in 2017 zullen dan ook de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Alle loden conducten worden vervangen omdat deze totaal vergaan zijn. (zie foto’s)
Het gehele orgel wordt schoongemaakt.
Enkele frontpijpen worden hersteld omdat deze inzakken of gedeukt zijn.
Het pijpwerk wordt schoongemaakt en waar nodig gerepareerd.
Ingezakte voeten worden hersteld.
Een aantal pijpen van de Bourdon 16′ welke nu voor de deur staan wordt verplaats zodat er een betere toegang naar het orgel komt.
Op een nog gereserveerd plaats van de pedaallade wordt een gebruikte Gedekt 8’geplaatst.
Er is bewust gekozen voor een Gedekt 8’omdat het orgel geen pedaalkoppel heeft naar het Bovenwerk.
De intonatie wordt nagelopen en indien nodig aangepast.

Uiteraard wordt het orgel daarna helemaal gestemd.

 

Meer informatie »

Huispijporgel

Restauratie huispijporgel.

Dit orgel is nieuwgebouwd in 1985 in een reeds bestaande orgelkast.
In de oude orgelkast was o.a. nog de originele vervoerstok voor het front aanwezig.
Voor de rest was de kast geheel leeg. De kast is gemaakt van vurenhout.

In 1985 is er een nieuw binnenwerk gemaakt in de oude kast.
De orgelkast, welke niet zo fraai meer wat is toen gefineerd met eiken. Dit werk is uitgevoerd door A. Scholten en G. de With, destijds medewerkers van Hendriksen & Reitsma orgelbouw.

Na plaatsing in 1985 is er door ons geen onderhoud meer uitgevoerd. Begin 2016 werden wij benaderd om bij het orgel te komen kijken. Toen bleek dat het gehele orgel onbespeelbaar was.

Doordat het orgel al vele jaren niet meer bespeeld werd en in een ruimte stond welke ook niet veel meer gebruikt werd was er veel schade aan het orgel ontstaan. Door de te hoge luchtvochtigheid kon er geen deurtje meer open. Al het houtwerk was helemaal zwart uitgeslagen. Ook waren door de te hoge luchtvochtigheid de lodenconducten helemaal vergaan (zie foto’s) en de stiften in de windlade helemaal geoxideerd.

Momenteel wordt het orgel geheel gerestaureerd. Om te voorkomen dat de nieuwe conducten weer gaan corroderen worden de nieuwe conducten gemaakt van een legering van lood en tin.

Meer informatie »

Renovatie 2017

Uitvoeren renovatie.
Vervangen loodconducten en stiften in de windlade. De conducten  welke helemaal gecorrodeerd waren zijn vervangen. Om het opnieuw corroderen in de toekomst te voorkomen worden de nieuwe conducten gemaakt van een legering van lood en minimaal 15 % tin. De stiften in de windlade, welke geoxideerd waren, zijn vervangen. Het gehele binnenwerk is schoongemaakt. de intonatie nagelopen en het geheel gestemd.

Dit orgel in nieuwgebouwd in 1986 door Hendriksen & Reitsma orgelbouw.

 

Meer informatie »